Logo Operační program Praha Adaptabilita

Operační program Praha
Adaptabilita

  • Logo Praha Prague Praga Prag
  • Logo Evropská Únie
  • Logo České vysoké učení technické, fakulta stavební

Projekt byl ke dni 31.10.2014 ukončen

Výstupy

Inovace výuky managementu a ekonomiky

Obsahem klíčové aktivity je inovovat výuku managementu a ekonomiky v základním studijním bloku bakalářského studia studijního programu Stavební inženýrství tak, aby její obsahová náplň lépe odpovídala aktuálním potřebám praxe a požadavkům pracovního trhu. Cílem je zatraktivnit studium, zvýšit jeho kvalitu a aktivněji zapojit studenty do vzdělávacího procesu. Bude kladen důraz na osobní profilaci dle zájmu a potřeb studenta. Přínosem realizace klíčové aktivity pro cílovou skupinu bude získání potřebných kvalifikací pro uplatnění v různorodých funkcích ve firmách působících v oblasti stavební výroby, realit, financí, bankovnictví a informačních technologií.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF), státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.