Logo Operační program Praha Adaptabilita

Operační program Praha
Adaptabilita

  • Logo Praha Prague Praga Prag
  • Logo Evropská Únie
  • Logo České vysoké učení technické, fakulta stavební

Projekt byl ke dni 31.10.2014 ukončen

Výstupy

Inovace výuky vodohospodářských staveb

Klíčová aktivita je zaměřena na inovaci výuky v oblasti vodního hospodářství, vodních staveb a životního prostředí s cílem zařazení nových poznatku a trendu oboru. Cílem inovace je též zatraktivnění výuky pro zvýšení motivace studentu k dalšímu studiu a k prohloubení znalostí a přiblížení požadavkům pracovního trhu. Inovace předmětu Vodní stavby a životní prostředí bude zpracována s využitím aplikací z výsledku výzkumu pro praxi s atraktivnějším náhledem na odborné problémy. Vodohospodářské stavby mají úzkou vazbu na ekologii a životní prostředí, na antropogenní činnost a na okolní stavby i v rámci témeř všech ostatních stavebních oborů. V posledních letech se stává již pravidlem, že se při projektu vodního díla zpracovává matematický nebo fyzikální modelový výzkum.

Videa

Hluboka

Verifikace a optimalizace provozních parametrů zdymadla Hluboká nad Vltavou ve vazbě na navazující vodní cestu.

Sokolský ostrov

Hydraulický výzkum vlivu MVE Sokolský ostrov v Českých Budějovicích na plavební poměry v obratišti pod Jiráskovým jezem.

Římov

Hydraulický výzkum vodního díla Římov po povodni v roce 2002

Hluboka
Sokolsky ostrov
Římov

Nyagak

Hydraulický výzkum vodního díla Nyagak v Ugandě

Hvězda

Hydrotechnický výzkum vodního díla Hvězda

 
Nyagak
Hvězda
 

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF), státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.